Pedagogikk

For å legge grunnlaget for livslang lyst til lek og læring, legger vi i Kanonen barnehage vekt på følgende:

Barns medvirkning: Alle barna har reell påvirkningsmulighet i forhold til pedagogisk innhold og hverdagsaktiviteter.

Personalet: De ansatte er positive, motiverte, engasjerte og ser hvert enkelt barn. De etterlever Norlandias verdier, CARE, og møter barn og voksne ut i fra disse. CARE står for kompetent (competent), ambisiøs (ambitious), respektfull (respectful) og energisk (energetic).


Frisk luft og fysisk aktivitet: Barna får positive opplevelser av å være ute i alt slags vær. Vi er på turer i nærmiljøet og i skogen. I tillegg til at barna får kunnskap om naturen har vi samlingsstunder, matlaging, formingsaktiviteter m.m. ute på tur. Vi legger til rette for at alle barn får være i aktivitet inne og ute hver dag og at de får varierte opplevelser med fysisk aktivitet.

Temaarbeid: Alle avdelinger jobber med felles arrangementer i løpet av året. Ellers består temaarbeidet på avdelingen mye knyttet til blant annet interesser og årstid.

Dokumentasjon: Vi legger stor vekt på pedagogisk dokumentasjon. Vi viser hva vi jobber med, barns progresjon og skaper grunnlag for refleksjon. Vi benytter tekst, bilder m.m.

Førskolebarna har egen opplegg hver dag mellom kl.9.30 og 13.30. Her har de faste dager med ulikt innhold, bl.a er de med kokken på kjøkkenet fast en dag hver uke, samt at de har egen turdag.