Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Link til årsplanen: 2020 Norlandia Årsplan - Kanonen

Link til årshjulet: ÅRSHJUL KANONEN BARNEHAGE 2019-2020

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Vi har utarbeidet en årsplan som er et arbeidsredskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. Årsplanen er ikke ny for hvert år, men vi redigerer, bearbeider, tilføyer og forandrer – alt ettersom barnehagen utvikles. Rammeplanen (forskrift til lov om barnehager) er utgangspunkt for årsplanen. Den inneholder retningslinjer for hvordan barnehager skal drives.