Lyttende pedagogikk

Voksen: Så mye du vet! Hvor har du lært alt dette? Filip: Du må ha god hørestyrke, skjønner du! Voksen: Hørestyrke, hva er det? Filip: Jo, du må hele tiden høre på hva alle snakker om, du må høre nøye etter. Det er bare sånn du får god hørestyrke! (Lyttende pedagogikk, Åberg og Taguchi 2006)

Når vi skal jobbe med lyttende pedagogikk er vi voksne nødt til å trene opp hørestyrken vår. Bare på den måten kan vi vite hva barna trenger, og hvordan vi kan støtte og utfordre de der de trenger det. I Kanonen barnehage har vi voksne som funderer, forsker og utvikler seg sammen med barna. Vår jobb er å observere, dokumentere og reflektere, for så å kunne utfordre både enkeltbarn, og barnegruppen.

I Kanonen:

  • Får barna lære gjennom erfaring
  • Dokumenterer vi for å synliggjøre at vi lytter
  • Får barna utfordringer, samt mulighet til å prøve selv.
  • Får barna medvirke i sin hverdag
  • Legger vi til rette for samtaler og meningsutvekslinger mellom barn, og mellom barna og de voksne.