Samarbeid og medvirkning

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere.

  • Alle får tilbud om velkomstsamtale når de begynner i barnehagen. 

  • Alle får tilbud og minst 2 foreldresamtaler i året.

  • Vi har minimum 2 foreldremøter i året.

  • Alle skal oppleve å bli møtt når de kommer på morgenen.

  • Vi arrangerer jevnlig "foreldrekaffe" i barnehagen. 

  • Alle vil motta jevnlig mail med små fortellinger, bilder og diverste informasjon. 

  • Vi tar oss tid til å snakke med foreldrene i hentesituasjonen.

  • Foreldrene kan medvirke i barnas hverdag i barnehagen gjennom Foreldrerådet, FAU og SU.